• Startsida

Det här är en nyhet

Extra årsmöte 17 augusti!
I samband med Sommarträffen kommer det att hållas ett extra årsmöte med omröstning
angående ett eventuellt samgående med Mini Seven Club Sweden. Mer information om detta
kommer i juni-numret av klubbtidningen Mini Life.

Kommentera gärna: