Varje år håller Klubben årsmöte där aktuella frågor tas upp och samtliga medlemmar får tillfälle att tycka till och komma med förslag till styrelsen.

2019: Årsmötet hölls på Korsbergas Cafe och Vandrarhem den 09 Februari.
Om man vill se revision och ekonomiredovisning kontakta Katarina Rask.
                                                     Ladda hem Årsmötesprotkoll 2019 här.

2018: Årsmötet hölls på Korsbergas Cafe och Vandrarhem den 03 Februari.
Om man vill se revision och ekonomiredovisning kontakta Katarina Rask.
                                                     Ladda hem Årsmötesprotokoll 2018 här.

2017: Årsmötet hölls på Korsbergas Cafe och Vandrarhem den 11 Februari.
Om man vill se revision och ekonomiredovisning kontakta Katarina Rask.
                                                     Ladda hem Årsmötesprotokoll 2017 här.

2016: Årsmötet hölls i Kronobergshed den 6 Februari. Om man vill se revision och ekonomiredovisning kontakta Katarina Rask.
                                                      Ladda hem Årsmötesprotokoll 2016 här.

2015: Årsmötet hölls i Sundholmens Gård den 7 Februari.
                                                      Ladda hem Årsmötesprotokoll 2015 här.

2014: Årsmötet hölls i Kronobergshed den 15 Februari.
                                                      Ladda hem Årsmötesprotokoll 2014 här.

2013: Årsmötet hölls i Kronobergshed den 23 Februari.                                                                                                  Ladda hem Årsmötesprotokoll 2013 här.

2012: Årsmötet hölls på Kärasands camping 4 Februari. De största frågorna gällde ändringar av stadgar och träffpolicy.                                                                                                                             Ladda hem Årsmötesprotokoll 2012 här.