Varje år håller Klubben årsmöte där aktuella frågor tas upp och samtliga medlemmar får tillfälle att tycka till och komma med förslag till styrelsen.

2019: Extra årsmöte i Bodafors angående Mini Club Sweden ska gå samman med Mini Seven Club Sweden.

                                          Ladda hem Extra Årsmötesprotkollet 2019 här.

2019: Årsmötet hölls på Korsbergas Cafe och Vandrarhem den 09 Februari.
Om man vill se revision och ekonomiredovisning kontakta Katarina Rask.
                                                     Ladda hem Årsmötesprotkoll 2019 här.

2018: Årsmötet hölls på Korsbergas Cafe och Vandrarhem den 03 Februari.
Om man vill se revision och ekonomiredovisning kontakta Katarina Rask.
                                                     Ladda hem Årsmötesprotokoll 2018 här.

2017: Årsmötet hölls på Korsbergas Cafe och Vandrarhem den 11 Februari.
Om man vill se revision och ekonomiredovisning kontakta Katarina Rask.
                                                     Ladda hem Årsmötesprotokoll 2017 här.

2016: Årsmötet hölls i Kronobergshed den 6 Februari. Om man vill se revision och ekonomiredovisning kontakta Katarina Rask.
                                                      Ladda hem Årsmötesprotokoll 2016 här.

2015: Årsmötet hölls i Sundholmens Gård den 7 Februari.
                                                      Ladda hem Årsmötesprotokoll 2015 här.

2014: Årsmötet hölls i Kronobergshed den 15 Februari.
                                                      Ladda hem Årsmötesprotokoll 2014 här.

2013: Årsmötet hölls i Kronobergshed den 23 Februari.                                                                                                  Ladda hem Årsmötesprotokoll 2013 här.

2012: Årsmötet hölls på Kärasands camping 4 Februari. De största frågorna gällde ändringar av stadgar och träffpolicy.                                                                                                                             Ladda hem Årsmötesprotokoll 2012 här.

Här finns två styrelseprotokoll för nerladdning angående sammanslagningen av MCS (Mini Club Sweden) och MSCS (Mini Seven Club Sweden).


Protokoll 1 (MCS styrelsemöte via telefon)
Protokoll 2 (Möte mellan MCS och MSCS angående förslag på en sammanslagning av klubbarna)