Under årets lopp har det anordnats en del träffar samt den årliga stora sommarträffen.
För att klubben skulle kunna hålla en bra standard på träffarna hade styrelsen dragit lite riktlinjer som redovisas nedan.

MINI CLUB SWEDEN TRÄFFPOLICY SOMMARTRÄFFEN

Reviderad 2012-02-04

 

• MCS:s allmänna träffpolicy gäller med följande tillägg:


• Budgeten för sommarträffen ska inför varje år beslutas på årsmötet.

• Arrangören försöker att få ut info om träffen i lokalpressen och turistbyrån på
orten.


• Klubben bjuder medlemmarna på ett sommarträffsklistermärke (klubben äger ett original). Överblivna märken säljs till självkostnadspris.


• Träffplatsen ska innehålla: plats att campa på, toaletter, vatten, tak över huvudet (regnskydd) samt tillgång till el och gemensam mat- och grillplats.


• Det är upp till arrangören att göra ett arrangemang som kan kora en klubbmästare. Lämpligen praktiska prov och/eller frågor som inte går att fuska i.


• MCS:s vandringspris tilldelas segrande medlem. • Glaskojan delas ut till den som utses vara träffens bästa koja, av förra årets
vinnare av den.


• Ev. förluster vid MCS:s sommarträff kan ersättas av MCS inom rimliga gränser (styrelsebeslut). Skriftlig kostnadsredovisning erfordras.

MINI CLUB SWEDEN ALLMÄN TRÄFFPOLICY
Reviderad 2012-02-04

 

• Träffar anordnas av medlemmar för medlemmar i MCS.


• Träffar skall inte ha som målsättning att gå med vinst utan ge klubbens medlemmar en möjlighet att träffas och umgås till en låg kostnad.


• Träffarrangören ansvarar för regaliaförsäljning. Kontakt tas med regaliaansvarig.


• Träffplats skall innefatta tillgång till vatten, toaletter, el samt grillplats med bränsle. Avvikelser skall framgå i träffannonsen.

 

• Träffar skall utannonseras i Mini Life samt på MCS:s hemsida.

 

• Träffarrangörer skall kontakta MCS:s styrelseordförande för klartecken innan träffdatum beslutas.


• Träffarrangören skall se till att träffrapport skrivs och skickas till redaktören (tidningen) och webmaster (hemsidan), den kan skrivas av arrangören eller av någon av deltagarna. Rapporten kan vara enkel med t ex bilder och beskrivande text. Även antal deltagare och/eller bilar, ev. tävlingsresultat samt sponsorer av priser etc

 

Följande information skall anges i inbjudan:

  • Plats.
  • Datum.

  • Arrangör.

  • Kontakt/anmälningsinfo (telefon och/eller mailadress).

  • Enklare vägbeskrivning.

  • Information om boende och faciliteter.

  • Ev. planerade aktiviteter.

  • Samt annan viktig information.

 

Kompletterande information efter utgivningsdatum av tidningen och ev utförlig vägbeskrivning skall publiceras på hemsidan.

 

• MCS anordnar årligen den sk sommarträffen. Vill du vara arrangör för denna så var vänlig kontakta vår ordförande för närmare information angående kriterier för genomförandet.