Under klubbens sista verksamhetsår 2019-2020 hade klubbens styrelse följande sammansättning.

 Styrelseposition Namn/Mail Tele
 Ordförande Patrik Spånglund
 
 
 
 Vise ordförande
Joakim Lindblom  
 Sekreterare Katarina Rask
 
 
 Kassör Kerstin Olsson
 
 
 Redaktion
Pia Andersson
 
 
 
 Revisor Ann-Katrin Månsson
 
 Revisorersättare Ann-Britt Arvidsson
 
 
 Ledamot/Webbansvarig Robin Petersson
 
 
 LedamotRegaliaansvarig Krister Arvidsson
 
 

 Ledarmot
 
Rolf Ohlzon  
 Medlem Reg. Ansvarig Gerry Lindell  
 
 Valberedning Bengt-Arne Andersson
 
 
 Valberedning Conny Lindberg
 
 
 Regaliaansvarig
Thomas Karlsson

 Ansvarig för facebookgruppen
 
Pia Andersson