• Kontakt
 Styrelseposition Namn/Mail Tele
 Ordförande Patrik Spånglund
 
070-698 65 60

 Vice ordförande
 
Joakim Lindblom 070-384 35 43
 Sekreterare Katarina Rask
 
070-228 21 93
 Kassör Kerstin Olsson
 
070-269 21 69
 Redaktion
Pia Andersson 

 
070-367 65 44
 Revisor Ann-Katrin Månsson
 
070-313 91 88
 Revisorersättare Ann-Britt Arvidsson
 
070-522 84 98
 Ledamot/Webbansvarig Robin Petersson
 
070-368 99 99
 LedamotRegaliaansvarig Krister Arvidsson
 
070-522 84 98

 Ledamot
 
Rolf Ohlzon 070-771 00 16
 Medlem Reg. Ansvarig Gerry Lindell
 
070-350 03 33
 Valberedning Bengt-Arne Andersson
 
070-681 60 59
 Valberedning Conny Lindberg
 
070-536 27 72
 
 Regaliaansvarig 
 
Thomas Karlsson  070-643 16 30

 Ansvarig för facebookgruppen
 
Pia Andersson 070-367 65 44