• Regalia

Då klubben har övergått i ny klubb finns ingen gammal regalia kvar att köpa. 
Ny regalia kommer i den nya klubben, kolla på nya hemsidan:  
www.classicminiclubsweden.se